میاره سفارشات شما را به دست مشتریانتان می‌رساند
در هر لحظه به هر تعداد تا هرکجای تهران

خدمات سریع و هوشمند دلیوری

در روند رساندن سفارشات به دست مشـــتری هر ثانیه اهمیت دارد.میاره در تمامی ساعات روز خصوصا شلوغ‌ترین ساعات کاری شما مسئولیت حمل و پیگیری سفارشات از مبــدا تا مقــصد را از دوش شما برمی‌دارد.

با ما تماس بگیرید

سریع تا هرگوشه‌ی شهر

با استفاده ازمیاره سفارش شـما هرگز با تاخیر به مقصد نمی‌رسد. بهره‌گیری از خدمات میاره به شما کمک می‌کند تا با تمرکز بیش‌تر بر روی کسب و کار خودآن را رشــد و به راحتی منطقه‌ی سرویس‌دهی خود را به تمام تهران گســترش‌ دهید.

دنبال کردن سفارشات روی نقشه

هم‌چنین برای سهولت در روند پیگیری تحویل سفارشات، امکان دنبال کردن بسته و اطلاع از محل دقیق آن در هر لحظه از روند دریافت تا تحویل سفارش برای شما و مشتریانتان با هر دستگاهی وجود دارد.